Domy Pomocy Społecznej

Kierowanie i umieszczanie osób tego wymagających w domach pomocy społecznej.


Osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, przysługuje podmiotowe prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Osoby ubiegające się o zapewnienie całodobowego wsparcia mają prawo do skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej niezależnie od poziomu zamożności.

 

Co to jest Dom Pomocy Społecznej?

 

Osoba wymagająca całodobowej opieki, w przypadku niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, może ubiegać się skierowanie do Domu Pomocy Społecznej.

Procedurę związaną z umieszczeniem w placówce rozpoczyna się od pracownika socjalnego z rejonu opiekuńczego w którym zamieszkuje zainteresowana osoba. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy z osobą ubiegającą się o przyznanie miejsca w domu pomocy społecznej jak i z rodziną, która zobowiązana jest do dopłaty do pobytu w domu pomocy społecznej.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

  • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi;
  • gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

 

Na terenie miasta Gliwice funkcjonują 3 Domy Pomocy Społecznej:

 

1. DPS „Opoka”, ul. Pszczyńska 100 – 57 miejsc (dla osób przewlekle somatycznie chorych [k/m])

2. DPS „Nasz Dom”, ul. Derkacza 10 – 122 miejsc (dla osób w podeszłym wieku [k/m])

3. DPS, ul. Odrowążów 124 – 48 miejsc (dla osób w podeszłym wieku [k])

 

Czas oczekiwania na przyjęcie do placówek wynosi odpowiednio:

 

1. DPS „Opoka”, ul. Pszczyńska 100 – ok. 2 lata

2. DPS „Nasz Dom”, ul. Derkacza 10 – do 3 miesięcy.

3. DPS, ul. Odrowążów 124 – (tylko kobiety) – do 3 miesięcy.

Kontakt

Kontakt

Rejony

 
translate(#areas#)